To już prawie wszystko!

Za moment otrzymasz email z prośbą o potwierdzenie podanego adresu

WAŻNE!

Jeśli wiadomość nie przyszła to sprawdź folder SPAM i OFERTY.

Adres: maria@projektmentor.pl

Musisz kliknąć w przycisk z tej wiadomości.

Jeżeli tego nie zrobisz: nie będę mogła Ci niczego wysłać
i ominie Cię zaproszenie na webinar...

Do zobaczenia wkrótce 😉 

-Maria