top of page

Poszukiwanie źródeł wzrostu biznesu (branża mediowa)

Poszukiwanie nowych źródeł rentownego wzrostu w trudnym środowisku medialnym
Światowa organizacja medialna zmagała się finansowo w obliczu ciężkich zawirowań w branży. Z drugiej strony byli uzbrojeni w silną markę, zdywersyfikowany portfel udziałów i dostęp do kapitału. Pytania dotyczyły tego, jak i gdzie rozwijać się, aby w krótkim okresie zapewnić rentowność, a jednocześnie pozycjonować się na przyszłość, przy rosnącej dominacji kanałów cyfrowych.


wyzwania:

Firma traci obecnie miliony dolarów rocznie.

Przyczyny źródłowe: trudne problemy medialne z malejącymi przychodami z reklam i ogromnym poziomem złożoności biznesu.

Działała w wielu kanałach (telewizja, prasa, radio, telewizja cyfrowa i konferencje) w ponad 100 krajach — od Europy i USA po Rosję i RPA. Każdy miał swoje własne cechy charakterystyczne i preferencje konsumentów dotyczące konsumpcji mediów. Wielokrotnie ta ekspansja odbywała się za pośrednictwem oportunistycznych partnerstw.


Trendy skłoniły firmę do pogoni za krótkoterminowymi przychodami kosztem rentowności. Biorąc pod uwagę ten kontekst, kluczową rolą dla nas było wprowadzenie zdyscyplinowanego, analitycznego spojrzenia na sąsiedztwo wzrostu, gdzie teoretyczne możliwości sąsiedztwa i ekspansji były niemal nieograniczone.


Nasze podejście:

Zespół ocenił i określił ilościowo media, przychody z reklam, trendy, konkurencję i wskaźniki wzrostu. Przeanalizowaliśmy poszczególne rynki i kanały końcowe, nie bazowaliśmy tylko na informacjach klienta, ponieważ były niepełne.


W oparciu o analizę i obecną pozycję firmy na rynku opracowaliśmy szereg strategicznych alternatyw, z szeregiem potencjalnych wyników i różnymi wymogami kapitałowymi (3 opcje).

Oceniliśmy, jak dobrze obecny model operacyjny wspierał opcje strategiczne. Po dopasowaniu do planu rozwoju podkreśliliśmy konkretne zmiany wymagane do wykonania w planie.


Nasze rekomendacje:

  1. Używanie strategii specyficznych dla regionu. Każdy region należy traktować inaczej w zależności od sposobu korzystania z mediów i oczekiwanego poziomu zwrotu.

  2. Koncentracja na Zachodniej UE, gdzie marka jest najlepiej pozycjonowana i osiąga najwyższe zyski finansowe.

  3. Wstrzymanie inwestycji w Europie Wschodniej.


Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszenie kosztów obsługi. Wykorzystanie istniejących zasoów telewizyjnych, aby poszerzyć zasięg i dostęp.

Zintegrowanie modelu operacyjnego. W przeszłości biznes był tłumiony przez platformę medialną: nieefektywną, kosztowną i nie pasującą do tego, jak ludzie konsumują media. Przejście do nowego modelu operacyjnego zorientowanego na rynki i odbiorców, a nie na platformy.


Osiągnięte rezultaty:

W ciągu 2 lat, odkąd strategia została uruchomiona, biznes stał się rentowny.

Przychody wzrosły w telewizji, radiu i wydarzeniach — od wprowadzenia strategii przychody z reklam cyfrowych wzrosły o ponad 50%.

Firma z powodzeniem przeszła również na nowy model operacyjny — wieloplatformową ofertę reklamową, która napędza sprzedaż i koncentruje działalność na klientach.


Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page