Sztuka Feedbacku- Czyli jak wyrazić konstruktywną informację zwrotną?


Często mówimy o tym, jak ważny i potrzebny jest feedback, czyli wyrażanie informacji zwrotnej, ale również bardzo często konstruktywn