top of page

Stres- skala Holmesa i Rahe'a

Skala stresu Holmesa i Rahe'a- jak sam możesz sprawdzić poziom stresu?Jeszcze do niedawna stres kojarzył się wyłącznie z terminem naukowym. Obecnie to jeden z nieodłącznych elementów naszego życia. Czy stres można wyeliminować? Z pewnością nie jest to możliwe, ale można podjąć działania, które pozwolą nam go zredukować. W pierwszej kolejności należy określić, jakie jest poziom stresu, który nam towarzyszy. Pomocna jest w tym zakresie skala stresu Holmesa i Rahe'a.


Czym jest stres?


Istnieje wiele różnych definicji objaśniających znaczenie stresu. Skupiając się wyłącznie na najprostszym wyjaśnieniu istoty stresu, można powiedzieć, że jest to specyficzne doświadczenie wpływające na organizm w sferze psychicznej oraz emocjonalnej. Stres nie jest czymś, co jest skumulowane w człowieku, ale pojawia się w relacji pomiędzy jednostką a otoczeniem zewnętrznym (jako rodzaj reakcji). Przy analizie stresu bierzemy pod uwagę procesy zachodzące wewnątrz człowieka oraz procesy zewnętrzne. To, co wywołuje reakcję stresową, nazywa się stresorem (inaczej czynnikiem rodzącym stres).Zły czy dobry? Jak określić charakter stresu?


Stresory mają różne pochodzenie, a ich siła oddziaływania oraz ocena znaczenia zależy od tego, jaki jest subiektywny punkt widzenia danej osoby. W pierwszej interpretacji stres może być traktowany jako coś negatywnego. Jednak niekoniecznie tak musi być. Jeśli doprowadza on do złego stanu zdrowia, wywołuje szereg chorób, to można potraktować go jako coś złego w życiu człowieka. Z kolei krótkotrwały stres na zasadzie „walcz i uciekaj” potrafi zadziałać mobilizująco na daną osobę i zmotywować ją do lepszego działania.

Skala stresu Holmesa i Rahe'a


SRRS – „Social Readjustment Rating Scale” to kwestionariusz autorstwa dwóch psychiatrów – Thomasa Holmesa oraz Richarda Rate’a. Opracowany został przez wymienionych autorów w 1967 roku. Badacze skupili się na związku stresu z ciężkimi chorobami.

  • Bodziec = umowna jednostka stresu w skali od 0 do 100

  • Wydarzenie (zmiana jednostki życia LCU) – to inna waga stresu

Im więcej wydarzeń, tym wyższy wynik w skali i większe ryzyko choroby w przeciągu dwóch najbliższych lat (przedział punktowy i procentowy stopień tego ryzyka).

  • Powyżej 300 punktów – 79%

  • 200-299 – 51%

  • 150-199 – 37%

Przykładowymi stresorami jest śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, konflikty w rodzinie. Szczegółowa lista wydarzeń jest dostępna na stronie: https://www.eftera.pl/files/Skala-stresu.pdfJak wykorzystać w praktyce narzędzie do mierzenia stresu?


Celem zastosowania skali Holmesa i Rahe'a nie jest wzbudzenie poczucia strachu, wręcz odwrotnie. Ma ona pomóc w identyfikacji tego, co rodzi w nas złe emocje i wprowadzić „plan naprawczy”, aby w przyszłości uniknąć negatywnych skutków długotrwałego stresu. Nie obawiamy się zastosować przedstawionej skali, ponieważ jest to narzędzie, które pozwoli nam zrobić krok do przodu i cieszyć się życiem.