Lider to stan umysłu. A ty ...

Każdy z nas wie, że dobry przywódca ma misję i wizję, którymi potrafi zarażać innych. Za liderem ludzie po prostu idą. On nawet nie ma za dużego problemu z rekrutacją, czy rotacją pracowników. Po prostu go to nie dotyczy, bo zawsze ktoś chce z nim pracować i wspierać w realizacji jego planów. Okazuje się, że jeśli lider w pełni korzysta ze swoich przywódczych cech, może oszczędzić naprawdę niezłe pieniądze.


Dlaczego niektórzy to coś po prostu w sobie mają, a czemu inni nie? Podstawą bycia liderem jest budowa mózgu, choć nie możemy na mózg zrzucić całej odpowiedzialności za nie bycie dobrym liderem! Nowoczesne badania na temat przywództwa i mózgu wskazują na to, że powinniśmy ponownie odrobić lekcję na temat tego, jak kształtować w sobie cechy dobrego lidera.