top of page

Jak wygląda program wellbeingu finansowego dla firm?


Celem wellbeingu finansowego jest zmiana zachowań finansowych pracowników i podniesienie ich świadomości. Niezależnie od tego, czy chcemy poprawić wykorzystanie benefitów, lepiej edukować pracowników, aby wzmocnić ich i pomóc złagodzić stres, czy też pomóc stworzyć wydajne i znające się na finansach zespoły, które aktywnie uczestniczą w życiu firmy, niezbędnym do osiągnięcia celem jest zmiana zachowań .


Uczestnicy aktywnie słuchają i przygotowują swoje domowe budżety.
Kobieta prowadzi zajęcia na temat wellbeingu finansowego w firmie.


Niestety droga do utrzymania zmiany zachowań nie jest prosta (właśnie z tego powodu nigdy nie polecam jednorazowych eventów edukacyjnych). Gdyby tak było, ludzie natychmiast rzuciliby palenie, przestaliby jeść niezdrowe jedzenie i zaczęliby regularnie ćwiczyć! Cały szereg informacji i działań dotyczących budowania świadomości, edukacja potrzebne są do wprowadzenia zmian stylu życia ludzi.

Przedstawiam wam tutaj kilka pomysłów jak taki program financial wellbeing mógłby wyglądać w waszej firmie, jeśli samodzielnie chcecie się nim zająć:


  1. Buduj świadomość: rozpowszechniaj materiały i artykuły o ​​​​edukacji finansowej od renomowanych dostawców za pośrednictwem biuletynów, materiałów informacyjnych i plakatów lub intranetu.

  2. Informuj pracowników o wszystkich zmianach i opcjach w ich planach świadczeń czy planach emerytalnych (np. daj im znać co dla nich będzie oznaczać “polski ład”.

  3. Wykorzystaj historie sukcesu innych współpracowników, aby inspirować i motywować.

  4. Edukacja to podstawa! Zapewnij pracownikom proste materiały, które pomogą im przygotować budżety osobiste, określić wartość netto, oszacować potrzeby emerytalne itp.

  5. Przeprowadź lunch ze szkoleniem lub seminaria internetowe dotyczące tematów interesujących zarówno firmę, jak i pracowników, dotyczące pieniędzy.

  6. Organizuj coroczne targi finansowe, aby zapewnić pracownikom otwarty dostęp do różnych dostawców i materiałów.

  7. Zatrudnij coacha finansowego, z którym pracownicy będą mogli spotykać się 1:1.

  8. Okresowo organizuj serię kompleksowych zajęć z doświadczonymi doradcami finansowymi i benefitowymi.

  9. Pamiętaj, aby docierać do ludzi różnymi metodami komunikacji. Może to obejmować umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, w toaletach lub w pokojach socjalnych, prowadzenie seminariów internetowych wraz z formatem lunchu i nauki, ogłaszanie ogłoszeń na zebraniach personelu i tak dalej.Każdy inaczej przetwarza informacje i będzie bardziej otwarty na określone kanały dystrybucji. To sprawia, że ​​konieczne jest zróżnicowanie miejsca umieszczania informacji i bycie dokładnym i systematycznym w procesie dystrybucji. Jeśli zakładasz, że edukacja finansowa powinna być przypominana w twojej firmie raz w miesiącu, nie zapominaj o tym fakcie.


Jak zmierzyć wpływ programu wellnessu finansowego?


Pomiar każdego programu benefitowego jest absolutnie kluczowy dla jego sukcesu. Śledzenie i raportowanie wyników jest kluczem do utrzymania wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla, odkrywania słabości w programowaniu i planowaniu na przyszłość. Każdy dobry program zaczyna się od danych bazowych. Punkty wyjścia do zbierania tych danych to: frekwencja, zadowolenie, feedback.Być może trudniejsze do śledzenia, ale pomocne, jeśli są wiarygodne i możliwe do zastosowania, są dane dotyczące absencji i produktywności w firmie. Kluczem do wymiernych wyników będzie udział we wszystkich planach świadczeń, w tym zdrowotnych, emerytalnych i dobrowolnych, z których większość jest wdrażana corocznie (czyli miarodajne wyniki zobaczysz dopiero po roku!) Aby utrzymać tempo w perspektywie krótkoterminowej, oceniaj po prostu frekwencje, zbieraj opinie od pracowników. Ważne są tutaj nawet takie drobnostki jak pytanie, czy pracownik widział plakat zapraszający na jakieś wydarzenie z wellbeingu finansowego.