Edukacja finansowa - lekcja, której nasi rodzice, my oraz nasze dzieci, nigdy nie miały.

Pieniądze to temat, które wydaje się znany każdemu. Już dzieci w wieku przedszkolnym

poznają wartość banknotów i monet. Sama wiedza o tym, że pieniądze są ważne i mają

określone znaczenie, jest zbyt mała. Konieczne jest odpowiednie zarządzanie posiadanymi

środkami finansowymi, a do tego potrzebna jest solidna wiedza zdobyta na drodze edukacji

finansowej.

<