Czy wiesz że pracownicy zestresowani swoimi finansami mogą nadwyrężyć wyniki firmy?

Według Personal Finance Employee Education Foundation, w zależności od miejsca pracy, od 30 do 80% pracowników marnuje czas na zajmowanie się osobistymi sprawami finansowymi. Przekłada się to na utratę produktywności od 12 do 20 godzin miesięcznie. Licząc prosto, można założyć, że przeciętny pracownik spędza 16 godzin miesięcznie, czyli 10 procent 40-godzinnego tygodnia pracy, na kwestie niezwiązane z pracą tylko po to, żeby rozwikłać swoje problemy finansowe.



Biorąc pod uwagę średnią roczną pensję danej osoby wynoszącą 30 000 USD x 10-procentową utratę wydajności, szacowany koszt dla pracodawcy zatrudniającego 150 pracowników wynosi 450 000 USD rocznie. Eksperci są zgodni, że koszty zatrudniania pracowników z presją finansową są oszałamiające i obejmują m.in. nieobecności i spóźnienia, straty w zapasach firmowych, zmniejszoną tolerancję na stres i zwiększone problemy z używaniem alkoholu lub innych uzależniających środków.



Większość pracowników widzi jedno wyjście z problemów finansowych: zarabianie większej ilości pieniędzy. Z kolei bardzo często, gdy jestem proszona o przygotowanie warsztatów na temat wellbeingu finansowego, firmy proszą mnie: tylko niech Pani nie mówi o podwyżkach!