6 kroków, aby twój biznes nie stał w miejscu...

Powiedzenie, że ten, kto się nie rozwija, ten się cofa w biznesie XXI wieku ma szczególną moc. Dynamika rozwoju (jak również umieralność) biznesów jeszcze nigdy nie była tak duża jak teraz.

Z poniższego wykresu wynika, że coraz trudniej jest się firmom utrzymać na rynku. I mimo, że te badania pochodzą z USA (Styczeń 2017r), tendencja na całym świecie jest taka sama. Z czego wynika?

·     Dużo niższa bariera wejścia w świat biznesu (kapitał i umiejętności)

·     Bardzo duża konkurencja na rynku

·     Brak granic, dzięki internetowi oraz bardzo łatwej komunikacji

·     Obniżanie cen i marż

·     Stosowanie nowoczesnych technologii, które znacznie obniżają koszty.