top of page

Business Consulting 

to intensywna współpraca polegająca na koncentracji na danym dziale (np. dział sprzedaży) lub procesie (optymalizacja procesu obsługi klienta, czy zwiększenie lifetime value). Business consulting polega na wykupieniu odpowiedniego, wspólnie ustalonego pakietu godzin do wykorzystania w miesiącu. Możecie Państwo korzystać również ze wsparcia naszych pracowników, którzy pomogą wam robić wdrożenia zmian w firmie (interim managerowie). 

Business consulting to rozwiązanie dla większych struktur firm, które już funkcjonują na rynku. Jest dobrym rozwiązaniem dla świadomych i chcących się rozwijać, dla każdego właściciela, prezesa lub managera działu, który widzi potrzebę zmian.

 

 

Dla jakich firm

Dla firm od kilkunastu do 200 pracowników. Najczęściej współpracujemy z właścicielami lub managerami działów. Prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy zaopiekujemy się Państwa branżą.

 

Zalety

  • Atrakcyjna cena usługi

  • Ilość godzin w pakiecie dopasowana indywidualnie do potrzeb lub możliwości finansowych (posiadamy pakiety od 10 godzin consultingu miesięcznie).

  • Pomaga wprowadzać zmiany w stosunkowo najszybszym możliwym tempie.

 

Kiedy zobaczymy efekty

Efekty widoczne są zazwyczaj po 1-2 miesiącach współpracy, ale wszystko zależy od wielkości firmy oraz złożoności projektu, który realizujemy.  Trzeba pamiętać, że zarządzanie zmianą w firmie to proces delikatny, ponieważ angażuje pracujących w firmie ludzi. Dla nas najważniejsze jest, żeby zmiana wprowadzana była skutecznie, żeby była zaakceptowana przez pracowników. Dzięki temu minimalizujemy rotację, podnosimy morale w firmie oraz staramy się angażować pracowników, aby byli współautorami zmian.

 

Jakimi metodami pracujemy:

Nasze praktyki zawodowe bazują na wiedzy pozyskanej podczas studiów zarządzania biznesem (MBA). Stosujemy metody i praktyki takie same, jakie stosuje Wielka Czwórka Consultingowa. Jest jednak kilka różnic w naszym funkcjonowaniu na co dzień. Dla naszych klientów niejednokrotnie są to ważne czynniki, dla których decydują się na współpracę z nami. Ze względu na niedużą strukturę firmy, brak kosztów związanych z drogimi delegacjami dla pracowników (z zagranicą działamy on-line), możemy proponować naszym klientom uczciwe i atrakcyjne stawki, znacznie niższe niż w dużych korporacjach konsultingowych. Ze względu na metody komunikacji w naszym zespole działamy w stylu Agile, dzięki temu zmiany możemy implementować szybko, co pozytywnie wpływa na efektywność czasu pracy dla klienta.

Każdą nową współpracę rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu lub badania obecnej kondycji przedsiębiorstwa. Stosujemy zindywidualizowane metody business consultingu, dopasowane do obecnej sytuacji firmy. Działamy na matrycach biznesowych. Prowadzimy pełną dokumentację działań, która zostaje przekazana po zakończeniu współpracy.

Z niektórymi firmami podejmujemy współpracę wynagradzaną na podstawie success fee

oraz niewielkiej podstawie wynagrodzenia (pokrywającej bieżące koszty operacyjne). Podjęcie tej formy współpracy zależne jest od:

  • stażu firmy na rynku

  • znajomości rynku przez nas oraz przez klienta

  • branży

  • zasobów ludzkich dostępnych w firmie

  • potencjału rynkowego/ potencjału wzrostu

W tej metodzie współpracy umowa z klientem zawierana jest na okres 12-18 miesięcy.​

Dbałość o bezpieczeństwo i poufność danych.

Informacje poufne, jakie przekazują nam nasi klienci otoczone są szczególną troską. Jesteśmy świadomi jakie ryzyko pociąga za sobą pozyskanie danych wrażliwych przez osoby trzecie. Z każdym klientem biznesowym podpisujemy umowę NDA z karami umownymi, co dodatkowo zabezpiecza interesy  stron.

Szanując dobre praktyki business consultingu unikamy obsługiwania klientów tej samej branży jednocześnie.

Umów się na darmową rozmowę

Poznajmy się lepiej.
Business Consulting to wyjątkowo wymagające i odpowiedzialne działania, dlatego nasz zespół dobieramy bardzo starannie. Nad wszystkimi specjalistami czuwa CEO, Maria Kruczek. Zachęcamy do zapoznania się ze specjalizacjami zespołu.

Jak wygląda pierwsze spotkanie?
Najważniejsze kwestia jest taka, że pierwsze spotkanie jest darmowe. Wierzymy, że bez lepszego poznania się nie ma możliwości dobrej współpracy. Poza tym po pierwszym spotkaniu może okazać się, że jednak nie możemy pomóc firmie. Dlatego nie pobieramy opłat za pierwsze spotkania. Na pierwsze spotkanie zapraszamy osobę lub osoby decyzyjne w firmie, czasami również kluczowych managerów. Na tym ok. 2-godzinnym spotkaniu poznajemy się oraz przeprowadzamy badania na Matrycy 7S, która ukazuje obszary w biznesie, które wymagają wdrożenia zmian, poprawy, lub krytycznie szybkiego działania, ponieważ mogą bardzo negatywnie wpływać na biznes. Już na pierwszym spotkaniu dowiecie się, którymi sferami firmowymi należy się zająć.

 

bottom of page